EU definierar kött

EU-kommissionen har beslutat om hur kött i EU-länderna ska definieras. Om det står kött i ingrediensförteckningen ska det vara skelettmuskulatur och inget annat.
Tidigare har det inte funnits någon gemensam definition för vad som ska räknas som kött inom EU och i vissa länder räknas allt som går att äta på djuret som kött, alltså även inälvor, fett och svål. I Sverige har vi redan definitionen att kött är skelettmuskulatur och det svenska livsmedelsverket som arbetat hårt för de nya reglerna ser EU-beslutet som en framgång för Sverige.