Tanker krockade med fiskebåt

Det är ännu oklart vilket fartyg som körde på den finländska fiskebåten Sara utanför Hoburgs bank i helgen.
Tillförordnade regioninspektören på Kustbevakning i Visby Sven-Bertil Berg, säger att den finska haveri-kommissionen kommer till Ronehamn för att förhöra besättningen. Besättningen har berättat att det troligen var ett tankfartyg som körde på dem och att de sett några bokstäver av namnet i tankerns akter. Enligt Kustbevakningen fanns det bara ett fartyg i de här farvattnen vid olyckan.