Riskanalys efter översvämningar

Det saknades beredskap när södra Norrland drabbades av våldsamma översvämningar förra året. Och för att undvika en liknande katastrof kommer nu länsstyrelsen i Västernorrland att kartlägga riskerna.
Översvämningarna som drabbade södra Norrland för ett år sen överraskade alla. SMHI:s prognoser gav knapphändig information och för dom kommuner som drabbades blev situationen snabbt akut. I efterhand har det framkommit att det saknas kunskap om bland annat höga flöden och dammsäkerhet. Landshövdingen i Västernorrland, Gerhard Larsson, inleder nu en riskinventering tillsammans med bland annat kommunerna, Boverket, Räddningsverket och vattenregleringsföretagen. Inventeringen ska vara klar sommaren 2003.