Många samtalsämnen i Genua

Vid G8-ländernas möte i Genua på lördagen diskuterade stats- och regeringscheferna flera internationella frågor. De presenterade bland annat planer på ett nytt samarbete med Afrika.
En detaljerad utvecklingsplan skall tas fram tillsammans med de afrikanska länderna till nästa års G8-möte. Fred, stabilitet, minskad fattigdom och svält är de viktigaste frågorna, men planen ska också innehålla åtgärder för ökad handel. G8-ledarna har däremot inte kunnat enas om hur de fattigaste länderna skall ta sig ur sin skuldkris. Efter dagens samtal sa G8-ledarna också att det behövs oberoende observatörer Mellanöstern, men bara om både israeler och palestiner accepterar det. De var också överens om att parterna i konflikten i Makedonien måste visa återhållsamhet, och låta EU och Nato försöka förhandla fram en politisk lösning mellan slaver och albaner. De uppmanade ledarna för Syd- och Nordkorea till ett nytt toppmöte. Förra året besökte Sydkoreas president Kim Dae Jung för första gången det stängda nordkorea. Däremot var G8-ledarna inte överens om klimatfrågorna. Som väntat ville USAs president George Bush fortfarande inte ratificera Kyotoavtalet från 1997 - avtalet om hur i-länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Nästa års G8-möte i Kanada blir troligen mindre än det pågående i Genua, och kommer troligen också att hållas på en mindre, och mer avlägsen, ort. Det sa Kanadas premiärminister, Jean Chretien. Mötet är egentligen planerat till Kanads huvudstad Ottawa. Chretien sade också att han ska försöka få till stånd en ny fond, som den nystartade FN-fonden för att bekämpa AIDS. Den nya fonden skulle vara en global utbildningsfond.