FN antog vapenplan

Efter förhandlingar in i det sista lyckades FN på lördagen till slut enas om ett handlingsprogram mot spridning av lätta vapen, som beräknas döda en halv miljon människor varje år. Men det blev ett urvattnat program.
Efter krav från USA finns i slutdokumentet inte några paragrafer om privat ägande av vapen eller om försäljning av vapen till icke-statliga grupper, vilket var något som flera afrikanska länder hade krävt för att stoppa vapen till olika rebellgrupper. Det talas inte heller om hårdare internationella regler mot vapenagenter, eller register för att märka och spåra lätta vapen.