Kompromissförslag om utsläpp

Sent på lördagskvällen presenterade ordförande för klimatförhandlingarna i Bonn ett nytt komplett förhandlingsförslag. I det nya förslaget slås det fast att det viktigaste fortfarande är att länderna minskar sina egna utsläpp av växthusgaser.
Så kallade flexibla mekanismer skall bara vara ett komplement. Flexibla mekanismer kan vara att handla med utsläppsrätter, att länder med mycket växande skog tillåts större utsläpp, eller att satsa på projekt för att minska u-ländernas utsläpp. Förslaget säger också att det skall vara ett tak för användningen av växande skog, att i-länder ska avstå från att använda kärnkraft i u-länder och att länderna skall rapportera och reparera eventuella försummelser mot avtalet. De nära 185 länder och organisationer som deltar i förhandlingarna räknar på det nya förslaget. Ordföranden, Hollands miljöminister, hoppas på ett avtal under söndagen. EUs förhandlare, den belgiske miljöministern, säger att förslaget inte är idealiskt, men att EU kan acceptera det, om också de andra länderna gör det.