Färre rapsodlingar i Sörmland

Allt färre bönder odlar raps. Detta på grund av att marknadspriset på raps gått ner under de sista åren och att EU- bidraget för rapsodling minskat.
Enligt Henrik Nilsson på Hushållningssällskapet i Strängnäs behövs rapsen i de svenska åkrarna för att hålla sjukdomar borta från spannmålsväxter. Henrik Nilsson uppger dock för Sveriges Radio Sörmland att framtiden ser ljusare ut för rapsodlingarna, i och med att man på flera håll nu satsar på att tillverka biodisel till miljövänliga drivmedel där raps är en vikitg beståndsdel.