Brandvarnare kan bli krav

Det kan bli obligatoriskt med brandvarnare på Gotland. I bygglagstiftningen finns det redan krav på brandvarnare vid ny- och tillbyggnad av bostadsfastigheter. men nu diskuterar räddningstjänsten att den regeln också borde gälla för befintliga bostäder.
Anledningen till att räddningstjänsten på Gotland ännu inte bestämt sig för obligatoriska brandvarnare är att man inte vet vem som ska utföra kontrollen och hur kontrollen ska gå till.