Svårt få medlemmar till KRAV

Även fast mer än en tredjedel av Västernorrlanads åkerareal är ekologiskt odlad är det svårt att få bönderna i länet anslutan till KRAV, Kontrollföreningen för ekologisk odling.
Ett skäl kan enligt länsstyrelsen vara att medlemskapet är så dyrt att flera av de ekologsikt odlande bönderna, som bara bedriver sitt jordbruk på deltid, inte ser det som lönsamt. Ett annat skäl kan vara att det även utan ett KRAV medlemskap går att få ekologskit stöd för sina odlingar, det skriver Sundsvall tidning.