Läckage i badhus

Omkring 10 000 liter svag klorlösning, eller natriumhypoklorit, läckte ut i Rosenlundsbadet i Jönköping idag på morgonen. Läckaget upptäcktes i källaren till badhuset och man tror att det är ett fel på någon ledning eller pump som orsakat läckaget. Kloret stannade inom den vall som finns för att ta hand om eventuella läckor och räddningstjänsten kunde ta hand om vätskan och pumpa tillbaka den till tanken igen. Badhuset var tomt när läckan uppstod och saneringsarbetet gjorde att man fick öppna en dryg timme försent. Natriumhypoklorit används för att rena bassängvattnet.