Svåra tider för landets sågverk

Dom svenska sågverken befinner sig i kris. Under 1999 fick åtta sågverk läggas ner bara i Norrbotten och Västerbotten och siffrorna såg likadana ut i fjol i alla skogslän.
En av orsakerna till krisen är dom höga timmerpriserna, säger Sture Karlsson VD för Sågverkens riksförbund till ekot. Dessutom har konkurrensen blivit hårdare från Östeuropa och Finland där både råvarupriserna och personalkostnaderna är mycket lägre.