Toppmöte i Genua avslutad

Toppmötet i italienska Genua mellan ledarna för G8-länderna avslutades på söndagen och i ett uttalande heter det att länderna vill verka för att globaliseringen gynnar alla, speciellt befolkningen i världens fattigaste länder.
Kyotoprotokollet om att minska utsläppen av växthusgaser var den stora stötestenen men deltagarna på mötet enades om att samla alla världens länder till en ny konferens om klimatförändringar. Nästa års G8-möte ska hållas i den lilla semesterorten Kananaskis i Klippiga bergen i Kanada.