JO-kritik mot polis i Strängnäs

Justitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot polisens handläggningstider i brottsutredningar i flera närpolisområden i landet, däribland Strängnäs.
Efter många klagomål från allmänheten har JO på eget initiativ granskat sex polismyndigheter i landet, däribland Strängnäs, och hittat hundratals ärenden där polisen inte vidtagit någon som helst utredningsåtgärd på över ett år. Utredningarna gäller exempelvis misshandel, sexuellt ofredande och miljöbrott. JO Claes Eklundh anser att kompetensen hos polisens utredare behöver förbättras.