Höstavslutning i trädgården

Lästips 25 september

Lagerström, T., Pettersson, M-L. & Thor, A-C. (1996). Plantering av träd, buskar och perenner.
Fakta Trädgård-Fritid nr 53. SLU, Publikationstjänst.

Månsson, L. & Johansson, B. 2003. Lökar & knölar.
Forma Publishing Group.

Palmstierna, I. & Johanson, Bertil K. (2006).
Träd & buskar i trädgården. ICA bokförlag.

Widlundh, S. 2006. Prydnadsgräs. ICA bokförlag.

Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala.
Tfn 018-67 11 00, 67 12 67, e-post: publikationstjanst@slu.se, hemsida www.entom.slu.se