Polisen får kritik från JO

Polisens handläggningstider i brottsutredningar är orimligt långa. Det anser JO som har granskat ärenden hos sex polismyndigheter där polisen inte påbörjat nån utredning efter minst ett års tid. I december förra året fanns det mer än 700 såna fall i Kalmar län, vissa så gamla som tre år. En anledning är att Kalmar län nästan fördubblar sitt invånarantal under sommaren.
En annan orsak är att evenemang som Hultsfredsfestivalen och Borgholms midsommarfirande kräver stora resurser. I Kalmar har antalet förundersökningsledare ökat och en särskild grupp har utsetts som ska arbeta med de gamla utredningarna. Men JO pekar också på att det i längden kan behövas effektivare utredningsmetoder och en bättre organisation av utredningsverksamheten. Dessutom måste man höja kompetensen hos utredningspersonal och förundersökningsledare.