Kvinnor får högre lön

I traditionellt kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg har lönerna ökat kraftigt för vissa typer av sjuksköterskor och lärare. Det beror dels på att det råder personalbrist på vissa håll inom skolan och vården, dels att sjuksköterskorna själva börjat förhandla om sin lön. Det menar forskaren Jan Wallenberg på Arbetslivsinstitutet.
Inom traditionellt manliga yrkesgrupper som poliser, brandmän och kommunernas tekniska personal, förhandlar man kollektivt i större utsträckning.