RÅ utreder Siw Persson

Frågan är om hon har begått brott genom sina anklagelser mot åklagare och polis i Skåne.
Överåklagare Christer van der Kwast vid riksåklagarens enhet för speciella mål ska utreda om det blir en förundersökning mot riksdagsledamoten Siw Persson från Höganäs. Siw Persson anmäldes till riksåklagaren sedan justitiekanslern kommit fram till att hennes anklagelser mot polis och åklagare i Skåne om korruption och maktmissbruk var grundlösa. Anmälaren vill ha utrett om Siw Persson själv gjort sig skyldig till brott genom sina anklagelser.