Miljoner till strandängar

EU-kommissionen har beslutat att ge 30 miljoner kronor till restaurering av strandängar och våtmarker på Öland. Det handlar om 18 områden på totalt över 16 000 hektar, från Ottenby i söder till Nabbelund i norr. Pengarna ska användas till att röja buskar, återuppta bete och återskapa våtmarker. Syftet är att skydda olika naturtyper och arter.