Klimatavtal klart i Bonn

Efter långa och hårda förhandlingar vid FN:s klimatkonferens i Bonn i Tyskland nåddes på måndagen slutligen en kompromiss.
Anledningen till att förhandlingarna har tagot så lång tid är framför allt att flera länder motsatt sig viktiga punkter i det ursprungliga Kyotoprotokollet från 1997, vars syfte är att minska världens utsläpp av växthusgaser, och därmed minska risken för att jordens klimat förändras. Det är USA, Kanada, Japan, Australien och Ryssland som har haft flest invändningar mot Kyotoprotokollet, men till sist lyckades länderna enas om det kompromissförslag som EU lagt fram. Den exakta formuleringen av den nya uppgörelsen är inte känd än, men klart är att formuleringarna inte är lika kraftfulla som i Kyotoprotokollet. Bland annat har Japan fått igenom mildare straff för det länder som bryter mot uppgörelsen om hur mycket växthusgaser som får släppas ut.