Större oljeutsläpp i Nynäshamn

Olja läckte på fredagsmorgonen ut från ett raffinaderi i Nynäshamn. Både kustbevakningen och räddningstjänsten larmades efter utsläppet, som omfattade omkring 170 kubikmeter olja.

Läckaget uppstod när en Statoil-anläggning för tillverkning av smörjoljor pumpade över olja till en cistern.

Ett fartyg måst saneras, för att hindra spillolja från att spridas till havs.

Statoil har tillsatt en intern utredning för att undersöka utsläppet.