Busstrafiken i Eskilstuna ändras

Stora förändringar väntar kollektivtrafiken i Eskilstuna. Enligt ett konsultförslag som presenterades idag ska det bli ökad turtäthet så att bussarna tex kör var tionde minut i rusningstrafik.
Dessutom förelås att nuvarande servicelinje försvinner och ersätts med ett system som bygger på beställningar. Konsulterna som på kommunens uppdrag genomfört undersökningen tror att det går att öka kollektivtrafikresandet med en miljon resande per år, dvs en 34-procentig ökning. Förslaget går i grunden ut på att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt och minska biltrafiken. Nu ska frågan ut på remiss till olika nämnder och organisationer. Förändringen av kollektivtrafiken i Eskilstuna väntas ske i augusti 2002. Förslaget krävr stora investeringar för kommunen, men kommunalrådet Tommy Hamberg, vänsterpartiet säger att alla förslag säkert inte kommer att genomföras.