Lärarbristen större än någonsin

Bristen på lärare blir allt större i i landet. Enbart i Västernorrland efterlyses nu 40 lärare till hösten. Nu får kommunerna även konkurrens av bemanningsföretgen som ger sig in i kampen om att rekrytera lärare. Men bemanningsföretagen har samma problem som kommunerna - det finns inte tillräckligt med lärare. På kommunförbundet ser man en fara i konkurrens och säger att de inte blir fler lärare för detta samt att kostnaderna för kommunförbundena nu snarare kommer att öka.