Gammal skorsten fräschas upp

Renoveringen av skorstenen på gamla pinnstolsfabriken Pinnen i Nässjö har nu tagit fart.
Den Kulturminnesmärkta skorstenen har stått oanvänd sedan början av nittiotalet, då man lade ner fabriken. Det är ett omfattande arbete, som kommer att ta upp till två månader. Över 4000 tegelstenar på skorsstenen kommer att bytas ut och arbetarna tvingas knacka på varenda en för att se om dom måste bytas ut. Kostnaderna är beräknas till mellan 500 och 600 000 kronor. - Det är roligt att få vara med och arbeta med det här, eftersom den här sortens skorstenar inte görs längre, säger platschefen Lars Eklind till nyheterna.