Lyckad start för Casinot

Det har blivit fler besökare än väntat på Casinot i Sundsvall. Från början hade man räknat med att besökarantalet skulle skulle ligga på 300 stycken per dag men det har passerats och ligger nu på närmare 600 besökare per dag.