ABB varslar tusentals

Industrikoncernen ABB kommer att säga upp 12 000 anställda inom de kommande 18 månaderna. Ungefär en tredjedel av minskningen väntas ske genom naturlig avgång. Beskedet kom efter att ABB en kraftig minskning av vinsten för första halvåret i år.
ABB:s informationschef Thomas Schmidt, säger till Ekot att det är ännu är för tidigt att säga hur många jobb som ska bort i Sverige. Genom nedskärningarna hoppas industrikoncernen kunna spara motsvarande 5 miljarder kronor årligen. Enligt företagsledningen beror det försämrade resultatet på nedgången i den amerikanska ekonomin, som sprider sig till Europa och Asien. ABB skriver också ned sin prognos för hela årets resultat. För hela 2001 räknar ABB med att intäkterna ökar jämfört med i fjol. Däremot väntas resultatet från kvarvarande verksamhet bli lägre på grund av en hög andel engångsvinster under 2000. Målet att intäkterna ska öka med i genomsnitt 6 procent varje år fram till och med 2005 kvarstår. Däremot ändras målsättningen för vinstmargninalen till att nå 9-10 procent 2005.