Volvos vinst vikande

Volvo redovisar en vinst efter finansnetto på 561 miljoner kronor för första halvåret i år. Det kan jämföras med en vinst på 4 318 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Samtidigt steg Volvos omsättning kraftigt, från 59 miljarder till 91 miljarder kronor.
Liksom tidigare är det främst den svaga lastbilsmarknaden i Nordamerika som hämmar Volvokoncernens utveckling, enligt bolaget. Också i västra Europa avtar efterfrågan, och Volvo räknar med fortsatt avmattning. Rörelsevinsten för halvåret blev 1 306 miljoner kronor, jämfört med 4 307 miljoner kronor första halvåret i fjol. Exklusive jämförelsestörande poster, en omstruktureringskostnad på 1,3 miljarder kronor, blev rörelsevinsten 2 625 miljoner kronor. Omsättningen steg samtidigt kraftigt från 59,2 miljarder kronor till 90,8 miljarder kronor. Affärsområdet Bussar redovisar en rörelseförlust på 108 miljoner kronor för första halvåret, jämfört med en vinst på 213 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Global Trucks gjorde en rörelsevinst på 789 miljoner kronor under perioden (676). Vinsten för Anläggningsmaskiner minskade kraftigt till 489 miljoner kronor (1 051). Rörelseresultatet för Aero blev 446 miljoner kronor (388) och för Marina och industriella drivsystem 389 miljoner kronor (300).