Förslag om blåsprov till sjöss

Sjöpolisen får idag inte göra rutinmässiga stickprov för att kontrollera fylleri på sjön. Men nu föreslår en utredning att det ska bli möjligt att göra samma slags kontroller som görs på land. Utredningen föreslår också införandet av en promillegräns för sjöfylleri. Enligt föslaget ska gränsen vara 0.2 promille och alltså densamma som på vägarna.
Sjöpolis Jan Öhlin säger till P4 Kalmar att det är ett bra förslag och att kontrollerna kommer att avskräcka många från att dricka alkohol till sjöss, om det blir verklighet.