Ungdomar vill flytta från länet

Nio av tio gymnasieungdomar i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län vill flytta från den ort de bor på, och majoriteten vill även flytta från sitt län. Detta samtidigt som ungdomarna säger sig trivas där de bor. Det som lockar är nytt liv och nya människor. Detta framgår av en ny rapport från centrum för kulturforskning vid Växjö universitet.
Fast enligt Mats Trondman som lett undersökningen finns det ingen anledning för kommunen att gripas av panik, för många av ungdomarna kan tänka sig att flytta tillbaka till sin hemort senare.