Livsfarliga inbrott

Vid tre tillfällen under loppet av en vecka har tjuvar brutit sig in i Ånge kraftnäts anläggningar, två gånger i Roggafors och en gång i ställverket i Torpshammar, vilket upptäcktes igår. Värdet på det stulna uppgår till ungefär 50.000 kronor. I Torpshammar fick inte tjuvarna med sig något värde, enligt Torbjörn Strandberg, driftsansvarig på Ånge elnät. På ställverket finns inte mycket värt att stjäla, men ett inbrott är förenat med livsfara, det finns strömstyrkor på upp till 40000 volt i ställverket och det räcker med att komma nära för att en person ska avlida, berättar Torbjörn Strandberg.