Få bärsäljare

40 kronor kilot, det är vad bärplockarna i länet får för hjortronen just nu. Men trots en god bärtillgång så verkar det inte vara speciellt många som är intresserade av att gå ut i myrmarkerna för att plocka bär och sedan sälja dem. Arne Kristmansson, ägare till bärföretaget Blåtand i Stöde köper upp hjorton sedan några dagar tillbaks men ännu har inga bärplockare dykt upp. Arne Kristmansson tror dock att bärsäljarna kommer när det först plockat för eget bruk och när bären mognat bättre.