Neråt för Volvo i halvårsrapport

Volvo redovisar ett kraftigt minskat resultat för första halvåret i år.
Vinsten efter finansnetto blev 561 miljoner kronor, att jämföras med 4,3 miljarder för första halvåret förra året. Samtidigt steg Volvos omsättning kraftigt, från 59 miljarder till 91 miljarder kronor. Volvo har stor produktion i Eskilstuna.