Lång budgetdebatt i fullmäktige

För första gången på flera år fick kommunpolitikerna frågor från allmänheten inför dagens fullmäktigesammanträde. Frågorna gällde bland annat kostnaden för kommuns lokaler. Fullmäktigesammanträdet handlade mest om kommunens dåliga ekonomi och först efter en lång debatt beviljade fullmäktige ansvarsfrihet för kommunledningen.