Ett steg närmare utlämning

Det bosnienserbiska parlamentet inledde på tisdagen behandlingen av ett lagförslag om samarbete med krigsförbrytartribunalen i Haag.
Hittills har bosnienserbernas förre politiske ledare Radovan Karadzic och den militäre överbefälhavaren under kriget, Ratko Mladic, kunnat gömma sig undan krigsförbrytartribunalens åtal och den bosnienserbiska regeringen har länge stått under hårt tryck att överlämna dem. Om lagen går igenom innebär det att de bosnienserbiska myndigheterna åläggs att se till att krigsförbrytare skickas till Haag.