Fler brott mot kvinnor och barn

Barn och kvinnor i länet utsätts alltmer för olika typer av brott. Detta enligt dagsfärsk statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. När det gäller kränkningar och brott mot kvinnor så har antalet anmälningar mer än fördubblats under första halvåret i år.
Den kraftiga ökningen kan till en viss del förklaras med att en lagparagraf från förra året gör det lättare att åtala en man för grov kvinnofridskränkning. Anmälningar under rubriceringen misshandel mot barn mellan sju och fjorton år har ökat kraftigt, liksom sexuellt ofredande.