Campingrekord på Öland

Campingturismen på Öland kommer troligen att slå rekord i sommar, med över en miljon gästnätter på de öländska campingarna. Många av de 25 campingar som tillhör intresseorgansationen Camping Öland är just nu fullbelagda, men de flesta campingar har ändå reservplatser till de gäster som kommer oanmälda. Detta enligt Rune Berglund på föreningen Camping Öland.