Pris till Fenix kunskapscentrum

Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd har vunnit 50 000 kronor i en tävling som ordnats av Delegationen för IT i skolan. Tävlingen har gällt skolornas arkitektur och Fenix vann i klassen Nybyggd skola. Enligt juryns motivering får Fenix priset för det sätt skolan förenat ny teknik med pedagogik och fysisk miljö. Prispengarna ska användas bland annat till möbler som gör skolan ännu bättre.