Lugn på mejeriet i Västervik

Det råder en luttrad stämning på mejeriet i Västervik, sedan beskedet om nedläggningsplanerna. En förklaring kan vara att mejeriet enligt planen inte ska läggas ner förrän efter 2004, och man har alltså längre tid på sig än i Borgholm. Men även i Västervik har man börjat lägga upp en plan för att försöka rädda mejeriet.
Thomas Östervall, en av de anställda på mejeriet, berättar för P4 kalmar att man till hösten kommer att ta fram siffror på hur mycket en eventuell nedläggning skulle komma att kosta företaget och bönderna som äger det. Målet är att försöka ändra Arla Foods beslut om nedläggning.