Protest mot Vasakronanflytt

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Sundsvall protesterar i ett brev till regeringen mot att det statliga fastighetsbolaget Vasakronan planerar att sälja alla sina fastigheter i Norrland och förlägga hela sin verksamhet till södra Sverige. De kräver att statliga företag agerar på ett ansvarsfullt sätt och inte bidrar till regional obalans i landet såsom Vasakrona nu gör med sina flyttplaner.