Lagman tillbakavisar kritik

Eskilstuna tingsrätt begick inte något fel i samband med rättegången mot det polisbefäl som dömdes för ringa misshandel. Det säger idag lagman Lars Linde med anledning av den kritik som polisbefälets advokat riktat mot tingsrätten.
Kritiken gäller att polisens ansvarsnämnd aldrig kontaktades av tingsrätten, något som är brukligt när poliser misstänks för brott. Men lagman Lars Linde bedömde inte det som nödvändigt då brottet var ringa. Domen har överklagats av polisbefälet till Svea Hovrätt.