Fäi-Jaken november 2005 - maj 2006

Las Jakobsson läser ur Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg om vardagslivet i Lau kring förra sekelskiftet.

De unika breven finns bevarade i Landsarkivet i Visby. Gutamålsgillet och Ödins förlag har givit ut de första tjugo.  Las Jakobsson läser breven på det Laumål Fäi-Jaken talade. Inläsningarna gjordes vid Radio Gotland 2001-2003.
Producent Eva Sjöstrand.