Bedrägeriförsök via e-post

Ett okänt antal personer i landet har utsatts för bedrägeriförsök via e-post.
I e-brev som ser ut att komma från Föreningssparbanken uppmanas de att lämna ut uppgifter om sina bank- och kreditkort. Avsändaren uppger sig heta Jesper Johansson och brevet är sänt från e-postadressen foreningssparbanken hotmail.com. Föreningssparbanken har nu lämnat in en polisanmälan. Det är hittills okänt hur många som fått brevet och om avsändaren även använt sig av andra namn eller banker.