Svårt att hitta donatorer

Många av dom som står i kö för ett nytt hjärta eller en ny njure får aldrig något nytt organ, eftersom de anhöriga till de möjliga donatorerna säger nej.
I mer än hälften av fallen säger de anhöriga nej till donation, visar den första sammanställningen som gjorts sedan man börjat registrera alla avlidna på landets intensivvårdsavdelningar. Överläkare Nils H Persson i Malmö säger till Ekot att det är anmärkningsvärt, eftersom tre av fyra personer är positivt inställda till att donera sina organ. Sjukvården måste nu bli bättre på att informera om betydelsen av organdonation, säger Nils H Persson.