Åsknedslag påverkar inte premie

Trots att det åskar mer i de inre delarna av norra Skåne, så gör försäkringsbolagen ingen skillnad på vad deras kunder betalar i försäkringspremie, beroende på var de bor.
Igår kunder vi berätta att det åskar mer i vissa delar av Skåne och att de här ovädren kostar försäkringsbolagen mycket pengar. Men skadechef Christer Johansson, på Länsförsäkringar i Kristianstad, säger att det inte skulle löna sig att räkna in åskskador när man bestämmer premien. Detta eftersom åskskador är en liten kostnad, i jämförelse med de totala skadekostnaderna. Det påverkar inte premierna utan skulle kosta mer att räkna på, tror han.