Nedrustning med förhinder. Alva Myrdal om 14 års nedrustnings-förhandlingar i Genève. Från 1976.

24 min

Den 15 mars 1962 startade nedrustningsförhandlingarna i Genève. Från svensk sida deltog Alva Myrdal som chefsdelegat. I Genève skulle arton nationer försöka hitta en form för att stoppa kärnvapenspridningen. Alva Myrdal berättar om hur stormakterna bedrev ett diplomatiskt spel på hög nivå och hur de små staterna kördes över. Hon talar också om lidandets ingenjörer och om de enorma forskningsresurer som används i laboratorierna för att göra världen ännu farligare. Programledare: Lars G Lindskog. Från 1 juni 1976.