Risk för ny algboom i Östersjön

Giftiga blågröna alger har dykt upp på ett flertal ställen längs Sveriges kuster.
Enligt länsstyrelserna gör den rådande vädersituationen att ytansamlingar av potentiellt problematiska blågröna alger, under de närmaste dagarna, väntas inom större delen av Östersjöområdet. Värst är dock just nu läget längs sydligaste och sydöstra kustbandet. Länsstyrelsens råd när det gäller giftalger är att man skall hålla husdjuren undan från vattnet och låta bli att bada. Vatten från algblomningsområden skall heller inte användas för matlagning. Kokning förstör nämligen inte gifterna.