Bakterier frodas i livsmedel

Just nu är det rötmånad och det innebär att man måste vara extra noga med att hålla livsmedel kylda. Och det gäller framför allt mjölk- och köttprodukter, där bakterier trivs.
Bakterierna är dock inte farliga, men förstör livsmedlet eftersom proteinerna bryts ner och kan få sjukdomsframkallande bakterier att växa, som exempelvis salmonella, säger Barbro Ljung vid livsmedelsverket.