Oklart om vindkraftverket rivs

Regeringen har beslutat att gå på de boendes linje när det gäller vindkraftverket vid Bols i Havdhem. Det här kan innebära att verket kan komma att rivas. Men kommunen har ännu inte hunnit ta ställning till hur man ska gå vidare i ärendet.
Per-Olof Jacobsson, ordförande i Byggnadsnämnden tycker att det är anmärkningsvärt att det går att upphäva ett beslut som redan vunnit laga kraft. Siral Systems började bygga sitt vindkraftverk när tiden för överklagan hade gått ut. När Länstyrelsens beslut, att upphäva byggnadslovet, kom överklagade Siral till regeringen som nu i sin tur har valt att också gå på de boendes linje. I augusti ska ärendet diskuteras i byggnadsnämnden.