Sänkta fartgränser

På 22 mil länsväg i Halland, Värmland och Västra Götalands län ska fartgränsen sänkas från 90 till 70 kilometer i timmen.
Vägverket vill anpassa hastigheten till den standard som finns på vägarna. Det är 43 vägavsnitt som nu får fartgränsen sänkt. Den mest trafikerade sträckan som får sänkt gräns finns i Halland, och det är vägen mellan Gullbrandstorp och Ugglarp, där över fem tusen fordon kör varje dygnet.