Katt är bra mot allergi

Tvärt emot vad forskare tidigare trott så löper barn som växer upp med katt hemma mindre risk än andra barn att utveckla astma och allerigi. Det visar ny forskning runt om i världen.
Tom Platsmills, professor i medicin vid University of Virginia i USA, säger att astma och allergier ökat kraftigt i västvärlden de senaste decennierna. En orsak till detta är, enligt honom, att vi vistas mindre bland djur och att vi fått det renare omkring oss jämfört med för 100 år sedan. Denna renlighet innebär ökar risk för allergier.