"Polisen saknar kunskap om hedersproblematik"

Unga kvinnor pressas att begå självmord när de anses ha vanhedrat sin familj. Det visar sig att polisen i Sverige saknar kunskaper när det gäller att utreda den här typen av fall, där den egentliga förövaren ser till att slippa undan straff.

Advokat Elisabeth Fritz är specialiserad på hedersrelaterade brott, och hon är bland annat kritisk till hur polisen bemöter unga kvinnor som söker hjälp när de har blivit uppmanade att begå självmord.

– De ifrågasätts, det får inga advokater i tidigt skede, hotbildsbedömningen görs inte. De får inte det skydd de behöver just för att det kostar pengar, säger hon.

Träffar många som uppmanas ta sitt liv
Elisabeth Fritz är den advokat som jobbat mest med hedersrelaterade fall i Sverige. I sitt jobb träffar hon många unga kvinnor som har uppmanats att ta sina liv efter att familj och släkt känt sig vanhedrade.

Det kan handla om allt från hur flickorna klär sig till att de vägrat att bli bortgifta. Elisabet Fritz ser stora brister i hur polisen arbetar.

– Där kan jag, som jobbar mycket med hedersrelaterade brott i Sverige, se att det finns en stor kvalitetsskillnad. Det är ett lotteri om man hamnar hos rätt utredare eller inte. Det finns utredare som har en ytlig kompetens, men när det gäller förhörsteknik i de här frågorna så brister de, säger hon.

Satsningar på hedersproblematik
Men det har satsats på att fördjupa kunskapen hos polisen i Sverige. Bland annat en rikstäckande tjänst som specifikt har riktats åt hedersproblematik, men tjänsten var tidsbegränsad och har nu upphört.

En annan satsning som gjorts är att många poliser har fått se en teaterföreställning i syfte att vidareutbildas om hur man som polis kan jobba mot hedersbrott.

Kriminalinspektör Kickis Ohré Älgamo som haft den rikstäckande tjänsten tycker inte att satsningarna är tillräckliga.

– Det finns fläckar av kunskap och det finns många kolleger som kan det här med hedersproblematik. Men generellt inom svensk poliskår är den väldig dålig och bristfällig, säger hon

Kontrollerades hårt
19-åriga Ayse kontrollerades hårt under många år av sin familj. Hon blev flera gånger uppmanad att ta sitt liv. Till slut anmälde hon sin pappa till polisen. Hon tycker också att polisen saknar kunskaper när det gäller hedersproblematik.

Eftersom Ayse fortfarande lever under dödshot har vi bytt ut hennes namn och hennes röst.

– De förstår inte hur det är när man är hotad av sin släkt. Det är så svårt att berätta. Mitt råd är att poliserna ska stå på sig i sådana här fall, säger Ayse.

– Vi kan inte ha ett samhälle där vi inte kan ge skydd till kvinnor, trots att de har ett stort behov av det, säger Elisabeth Fritz.

Anna Landelius
anna.landelius@sr.se

Mikael Funke
mikael.funke@sr.se